FOTO: Začetek tedna na sejmu AGRA

Na sejemski ponedeljek so bili v ospredju govedorejci, živilci, veterinarji in semenarji, tretji sejemski dan pa je bil namenjen tudi Porabju in Zagrebški županiji.
received_10211259561938227

FOTO: Pomurski sejem

Na razstavnem prostoru kmetijskega ministrstva so predstavili uspešnost boja proti podlubnikom in drugim škodljivcem, zanimivo pa je bilo tudi predavanje v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na temo davkov v kmetijstvu.


Potekali sta tudi okrogli mizi: o internacionalizaciji – prodoru slovenskega sektorja prehrane in znanja v tujino, ki jo je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter o tem, ali je priglasitev sumov nepoštenih praks in nedovoljenih ravnanj na Agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence učinkovit ukrep.

received_10211259563178258

FOTO: Pomurski sejem

Predstavljene so bile izkušnje Republike Hrvaške in Republike Slovenije pri izvajanju Programa razvoja podeželja, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa je predstavila rezultate spremljanja stanja kemijske in mikrobiološke varnosti živil v obdobju med leti 2014 in 2016.


Tretji dan sejma AGRA so bila podeljena priznanja govedorejcem ob 25-letnici delovanja Priznane rejske organizacije v govedoreji, podelili pa so tudi priznanja za najboljše mesne in mlečne izdelke ter brezalkoholne pijače.

received_10211259561898226

FOTO: Pomurski sejem

Ob izjemnem razstavnem programu je ponedeljek vsem obiskovalcem sejma torej ponudil tudi odličen razstavni in strokovni program.


FOTOGALERIJA: