GMS: Luka Ternar in Nina Jakoša zlata maturanta!

V Gimnaziji Murska Sobota je v letošnjem spomladanskem roku prvič pristopilo k maturi 81 dijakov.
FOTO: Gimnazija Murska Sobota

FOTO: Gimnazija Murska Sobota

Najbolj sta se izkazala Luka Ternar, ki je dosegel 33 točk in Nina Jakoša, ki je dosegla 31 točk, s tem pa sta postala zlata maturanta splošne mature. Nuša Lukinovič in Žan Vrhovski sta dosegla po 29 točk, Vanja Vidmajer 28 točk, Patricija Kranjec, Saša Šarkanj, Maja Šebjanič pa po 27 točk.

Vseh dijakov, ki so dosegli skupno 23 in več točk ter tako dosegli odličen uspeh na maturi, je bilo 25 oziroma 31%. Dva dijaka sta bila negativno ocenjena pri enem predmetu in bosta v jesenskem roku popravljala to negativno oceno. Tako je bilo na Gimnaziji Murska Sobota na tem maturitetnem roku pozitivnih 98% dijakov.


FOTOGALERIJA: