Umrla je Maria Pozsonec (1940 – 2017)

Tiho nas je zapustila Mária Pozsonec, ki je s svojim delom in tankočutnostjo za ljudi ter izredno širino in pripadnostjo naši lokalni skupnosti veliko prispevala k razvoju lendavske občine, razvoju narodnostnih pravic ter ugledu lokalne skupnosti v Sloveniji in izven njenih meja.
FOTO: Veleposlaništvo Slovenije v Budimpešti

FOTO: Veleposlaništvo Slovenije v Budimpešti

Nesebično in požrtvovalno si je prizadevala za ohranjanje madžarskega jezika, madžarske kulture in vsestranski razvoj madžarske narodnostne skupnosti v Republiki Sloveniji. S svojo pozitivno držo in dejanji je veliko prispevala h krepitvi dobro sosedskih odnosov. V svoji dolgoletni politični karieri se je ob narodnosti politiki posvečala predvsem preprostim ljudem, vsakdanjim problemom in izboljšanju kakovosti življenja na obeh straneh državne meje. Tudi ko ni bila več narodnostna poslanika, članica občinskega sveta si je prizadeva za regijsko in čezmejno sodelovanje naše občine in za sožitje med ljudmi različnih narodnosti in generacij.

Žalna seja v spomin Márii Pozsonec bo v četrtek, 6. aprila 2017, ob 15.30. Vpis v žalno knjigo bo v četrtek, 6. aprila, od 9. do 15. ure in v petek, 7. aprila, od 9. do 13 ure v dvorani Mestne hiše Lendava.