IKEA želi graditi v Prekmurju

Na podlagi izkazanega interesa za vlaganja v izgradnjo rastlinjakov ob Poslovno-industrijski coni v Lendavi je Občina Lendava v sodelovanju z Zavodom za ekonomiko in urbanizem Murska Sobota pripravila strokovne podlage za sprejetje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi.
12310450_1713295868902947_3874973737814919618_n

FOTO: splet

Začetek postopka priprave prostorskega plana, s katerim bi zagotovili osnovne pogoje za gradnjo večjega kompleksa rastlinjakov, je soglasno potrdil tudi Občinski svet Občine Lendava.

Občina je prejela pobudo avstrijskega podjetja Herneth Gartenbau KG, ki želi skupaj s partnerskim podjetjem IKEA Europa graditi rastlinjake ob poslovno industrijski coni; predvidena zemljišča so skoraj v celoti v lasti Sklada kmetijskih zemljišč RS. Občinski svet soglaša tudi z vsebino pisma o nameri o gradnji rastlinjakov in odpiranju novih delovnih mest, ki ga bo Občina Lendava v prihodnjih dneh podpisala s potencialnim investitorjem. Da bi do realizacije tako velikega projekta, ki bi v občino in regijo prinesel okrog 600 novih delovnih mest, je potrebno najprej pridobiti vsa potrebna soglasja za podrobni prostorski načrt.

Občina bi tako z novim prostorskim načrtom za rastlinjake na tej lokaciji kot kredibilen partner zainteresiranemu vlagatelju in tudi vsem, ki bi še izkazali zanimanje, omogočila pogoje za razvoj te dejavnosti v prihodnje.