Predstavitev idejne zasnove Centra za zaščito in reševanje

Na letnem občnem zboru Prostovoljnega gasilskega društva Lendava je župan mag. Anton Balažek predstavil idejno zasnovo za izgradnjo Centra za zaščito in reševanje Lendava. Člani PGD Lendava so predstavljeno zasnovo podprli in tako bo Občina nadaljevala z aktivnostmi. Z novim Centrom bi tako na enem mestu povezati opremo, kadre in organizacijo za usklajeno delovanje gasilstva in Civilne zaščite v občini.
FOTO: Občina Lendava

FOTO: Občina Lendava

V sklopu izgradnje Centra za zaščito in reševanje Občina Lendava načrtuje obnovo oz. rekonstrukcijo obstoječega gasilskega doma za potrebe pisarniških prostorov PGD in ureditev gasilskega muzeja ter novogradnjo. Na lokaciji nekdanjega TVD Partizan so v novozgrajenem objektu načrtovane tri velike in dve manjši garaži, servisna delavnica s skladiščem in skladišče Civilne zaščite. V upravnem delu objekta pa so predvidene še pisarne, dežurna soba, arhiv in sejna soba. Obnovljen gasilski dom in nov objekt bi povezovala klančina z nadstreškom.