Predstavitev Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Murske Sobote

Sodelavci mestne uprave in Razvojnega centra Murska Sobota so v ponedeljek, 13. marca predstavili izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije (TUS) Mestne občine Murska Sobota za obdobje 2014-2020 za področje mesta Murska Sobota in primestnega naselja Černelavci. Finančna perspektiva se nanaša na obdobje 2014-2020, zaključi pa se leta 2023. Podlaga za izvedbeni načrt TUS je bil sprejet na mestnem svetu aprila 2016.
FOTO: Občina Murska Sobota

FOTO: Občina Murska Sobota

Glavni cilj Trajnostne urbane strategije je povečati privlačnost in konkurenčnost mesta Murska Sobota. Vizija je zelena prestolnica Pomurja. Osredotočili so se na štiri glavna področja: ekonomijo (ki obsega turizem in gospodarstvo), varovanje okolja, naravnega in kulturnega bogastva, kar vključuje tudi energetiko, transport in informacijsko komunikacijsko tehnologijo, kmetijstvo, ter življenje in bivanje.

V pripravo same Trajnostne urbane strategije so vključevali javnost, leta 2015 so potekale delavnice (skupno 16) na različne tematike, pripravili so okroglo mizo, sestavljena je bila fokusna skupina. Pri pripravi je tako sodelovalo 433 udeležencev, 23 organizacij, na osnovi tega so dobili preko 400 pobud in idej. Prvi izvedbeni načrt je načrtovan do leta 2023. Izluščenih je 60 projektov, ki bi jih bilo možno realizirati do leta 2023, identificirali so 19 ključnih projektov, ki imajo tudi vire financiranja iz Evropske unije.

Posamezni projekti so predstavljeni v priloženem dokumentu in na tej povezavi. 

Finančna konstrukcija načrtovanih 19 projektov: cca 9,3 mio EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in kohezijskega sklada –  sredstva s celostnih teritorialnih naložb, sofinanciranje nacionalnih in evropskih virov v višini cca  1,3 mio in cca 7,5 mio lastni delež MOMS.

Okvirni znesek za vseh teh 19 projektov znaša 18 mio EUR. Od 19 projektov je 12 projektov s področja CTN kar znaša okrog 13 mio EUR, ostalo pa so drugi projekti. Za te projekte bodo poskušali pridobiti 60% finančnih sredstev.