VIDEO: Peticija za spremembo komunalnega reda

Župan Občine Lendava mag. Anton Balažek je sprejel pobudnike peticije za spremembo komunalnega reda v gričevnatem delu občine ter se s predstavniki civilne iniciative dogovoril o nadaljnjih aktivnostih in sodelovanju.
FOTO: Občina Lendava

FOTO: Občina Lendava

Pobudniki civilne iniciative med katerimi so pretežno lastniki objektov, ki imajo stalno prebivališče izven občine Lendava, predlagajo in zahtevajo: ukinitev obveznega zbiranja, odvoza in zaračunavanja ravnanja s komunalnimi odpadki ter enako obravnavo vseh zavezancev, okrepitev inšpekcijskega nadzora v gričevnatem delu zaradi neurejenih parcel, urejanje lokalnih poti in hudourniških jarkov ter postavitev košev za smeti na vinsko-turistični cesti.

Župan se je strinjal s pobudniki, da je potrebno povečati skrb za komunalni red v gričevnatem delu, pri čemer morajo sodelovati tudi lastniki objektov, krajevna skupnost ter inšpektor za kmetijstvo.

Vprašanje urejanja lokalnih poti je potrebno konkretizirati. Splošno gledano so poti dobro urejene in vzdrževane. Predstavniki civilne iniciative bodo do konce tedna posredovali konkretne predloge.

V sredo, 22. februarja 2017 bo župan seznanil občinski svet s peticijo in se zavzel za korektno obravnavo predlaganih tem. Na srečanju z vodstvom Občine so predstavniki civilne iniciative pozdravili pripravljenost in pristop Občine k reševanju izpostavljenih tem.

VIDEO: