Ob slovenskem kulturnem prazniku podelili Miklošičevo nagrado in priznanja

Ob slovenskem kulturnem prazniku Občina Ljutomer vsako leto podeli najvišja občinska priznanja za delovanje na kulturnem področju. Na proslavi, ki je bila v torek, 7. februarja 2017 v Domu kulture v Ljutomeru, je županja mag. Olga Karba Miklošičevo nagrado, najvišje priznanje na področju kulture v ljutomerski občini, podelila Ljerki Zemljič iz Ljutomera.
FOTO: Občina Ljutomer

FOTO: Občina Ljutomer

Zemljičeva je med drugim več kot 30 let poučevala slovenski jezik na osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer, vodila je šolsko folklorno skupino, urejala je šolsko literarno glasilo Mladi Prlek in skrbela za literarni krožek. Sodelovala je pri pripravi številnih proslav. V letu 1992, ko se je upokojila, je postala članica upravnega odbora Zveze kulturnih društev Občine Ljutomer in bila mentorica literarnim ustvarjalcem v tretjem življenjskem obdobju. Miklošičeva priznanja so na tokratni proslavi, ki so jo pripravili dijaki in profesorji Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, prejele Ivica Potočnik iz Ljutomera za dolgoletno delovanje na področju zborovskega petja, Nina Sunčič iz Šalincev za aktivno delovanje na področju ljubiteljske kulture in Olga Majcen z Mote za tvorno in uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture.

FOTO: Občina Ljutomer

FOTO: Občina Ljutomer

Slavnostni govornik na osrednji proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku v prleški prestolnici je bil nekdanji odgovorni urednik Radia Maribor in novinar Anton Petelinšek. Spregovoril je o pomenu slovenskega jezika in kulture skozi zgodovino. Spomnil je na Primoža Trubarja in njegovo neprecenljivo delo, omenil je dvojino, ki dela slovenščino posebno, pohvalil pa je tudi kulturno udejstvovanje Slovencev. »Smo eden najbolj pojočih narodov na svetu. Glede na število prebivalcev imamo najverjetneje največ pevskih zborov. Vsaka vas ima kakšen ljudski sestav ali kake druge vokalne sestave pevskih zborov, imamo kopico vrhunskih pevskih zborov, ki na največjih revijah in tekmovanjih na svetu prinašajo najžlahtnejša odličja. Smo eden najbolj literarno ustvarjalnih narodov. Če pogledamo samo število izdanih knjig na število prebivalcev smo v samem svetovnem vrhu,« je med drugim dejal Petelinšek.

FOTOGALERIJA: