Na sejmu MEDICAL 2017 bo predstavljen prvi razvojni projekt in koncept bionskega človeka v Evropi

Na sejmu sodobne medicine MEDICAL, ki bo v Gornji Radgoni od 6. do 8. aprila 2017, bo predstavljen prvi razvojni projekt in koncept bionskega človeka v Evropi za izobraževalne namene bodočih inženirjev bionike. Vodja projekta je Janez Škrlec, razvojna-raziskovalna dejavnost, član Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, v sodelovanju s podjetjem INTRI d.o.o in Visoko šolo za bioniko na Ptuju.

rsz_bionski-clovek-800x445

V ta vse bolj pomemben podporni tehnološki svet medicine sodijo medicinske lutke za izobraževalne namene, medicinske bionske, biomimetične – pametne tekstilije (npr. povoji, ki se ne oprijemajo ran, da se rane hitreje zacelijo, umetne žile,…),  podkožni in drugi bio-nano senzorji za hitri medicinski monitoring in analizo s pomočjo mobilnih aplikacij, pametne zapestnice, pripomočki za  rehabilitacijo po možganski kapi, invalidski vozički z gosenicami, pametne opornice za invalide …   MEDICAL bo primere najboljših praks slovenskih znanstvenikov in podjetij ter njihovega sodelovanja s tujino predstavil skozi strokovno razstavo in strokovni posvet.

Ob bioniki na področju medicine pa bo MEDICAL 2017 ponujal tudi druge napredne izdelke in storitve s področja medicinske opreme in tehnologij, farmacije, alternativnih oblik zdravljenja, preventive, zdravih aktivnosti in bivanja. Poudarki bodo na inovacijah in novih tehnologijah v zdravstvu, celostni obravnavi pacienta, sodobni rehabilitaciji, ozaveščanju o zdravem načinu življenja v vseh življenjskih obdobjih (dolgoživa družba) ter proaktivni skrbi za zdravje na delovnem mestu. Država partnerica sejma bo Velika Britanija se bo predstavila s področjem preprečevanja okužb v zdravstvu. Novost v razstavnem programu bo segment zdravega, sonaravnega bivanja s paleto izdelkov za naravno gradnjo in opremo bivalnih prostorov. Predstavljeni bodo tudi drugi najnovejši medicinski in rehabilitacijski pripomočki, instrumenti, naprave in storitve, zdravila in preparati, ponudba dietetike in zdravega življenjskega sloga, zdravilstvo, integrativna medicina in digitalizacija v zdravstvu.

Pri pripravah na sejem, ki ga organizira Pomurski sejem v sodelovanju z Združenjem proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED v okviru GZS Podjetniško trgovske zbornice, sodelujejo krovne državne institucije, zavodi, zveze in društva bolnikov ter nacionalne invalidske in humanitarne organizacije, ki zagotavljajo bogato, s stroko in izkušnjami podprto dogajanje. MEDICAL bo povezal medicinsko osebje, zdravstvene delavce, bolnike in vse tiste, ki skrbijo za svoje in za zdravje bližnjih, s številnimi poslovnimi predstavitvami, strokovnimi srečanji, medicinskimi svetovanji ter praktičnimi zdravstvenimi delavnicami. Ponudil bo obilico zdravega dogajanja, brezplačne strokovne nasvete in podporo invalidom, bolnikom z različnimi kroničnimi boleznimi ter njihovim svojcem. Predstavil bo učinkovite preventivne programe za odrasle ter opozarjal na vse tisto, kar sodi v zdrav življenjski slog. Obiskovalci bodo lahko opravili merjenja kazalcev tveganja za kronične nenalezljive bolezni ter se okrepčali v izbrani ponudbi dietetičnih in zdravih jedi.