Apaški župan kritičen do načina nakupa medija

V nadaljevanju članka si lahko preberete izjavo Župana Občine Apače Franca Pižmohta v zvezi z nakupom Radia Murski Val, ki so nam jo poslali iz Občine Apače.

Franc Pižmoht župan občina Apače

“Tudi Občina Apače je dne 27.1. 2017  kot soustanoviteljica JP CEROP Puconci d.o.o. za  dne 31.1. 2017 prejela vabilo za Izredno sejo; in sicer na temo Povabila k odkupu deleža v radijski družbi Radio Murski Val d.o.o.. K vabilu ni bilo priloženega gradiva. Ker se zaradi drugih že dogovorjenih obveznosti nisem mogel udeležiti predmetne seje, sem svoj izostanek opravičil. V opravičilu pa sem v pisni obliki zaprosil za posredovanje dokumentacije ( pravne podlage, način realizacije, višina stroškov….), s ciljem, da s tem predlogom seznanim Občinski svet Občine Apače. Glede na tako pomembno vsebino dnevnega reda menim, da je le ta takega značaja, da o njej ne moram odločati sam, kakor tudi, da mora le-ta biti predhodno z zakonodajo in vsemi ekonomski izračuni argumentirana in utemeljena,” je zapisal župan Občine Apače, Franc Pižmoht.

O podrobnostih nakupa medija smo že pisali v člankih Radijska postaja v last javnega podjetja in “Zagrozili” so jim, češ da so drugo leto volitve? Računsko sodišče nad občine, Policija tudi.