Na objave o vožnji z motornim vozilom po zaledenelem jezeru se je oglasila policija

Zaradi nizkih temperatur v zadnjih tednih je zamrznilo večino vodnih površin (manjši potoki, jezera ipd.). Določene zamrznjene površine posamezniki uporabljajo tudi za vožnjo z motornimi vozili (motorjištirikolesniki, ipd), kar lahko privede tudi do hujših posledic (poškodbe ob lomljenju ledu, padci v mrzlo vodo in podhladitev, ipd).
FOTO: Dominik Sočič

FOTO: Dominik Sočič

Ker gre v navedenem primeru za naravno okolje je omenjena vožnja prepovedana po Zakonu o ohranjanju narave (ZON). Policisti bodo ugotavljali kršitve in zoper kršitelje ukrepali po določilih zakona.

Zakona o ohranjanju narave pravi, da se posameznika lahko kaznuje z globo od 40 do 100 evrov za takšen prekršek.

Pred dnevi sta se sicer dva motorista vozila pa zaledenelem jezeru na Kraščih, o čem smo poročali tudi na našem portalu v članku: FOTO/VIDEO: Po ledeni ploskvi jezera sta izvajala vragolije s športnim motorjem.

PRILOGA:

Zakon o ohranjanju narave – 28.b člen, 161.člen