Župan pisno objavil informacijo glede pisanja po spletnih portalih

Na pisanja po spletnih portalih glede tega, da država v Gornji Radgoni pripravlja in obnavlja stanovanja za migrante in azilante je župan Gornje Radgone, Stanislav Rojko, objavil naslednjo informacijo za javnost, citiramo:

Begunci, migranti

“1. Vodstvo Občine Gornja Radgona uradno ni bilo seznanjeno o tem, da bi država v Gornji Radgoni pripravljala in obnavljala stanovanja za migrante in azilante, niti Občina Gornja Radgona v same aktivnosti ni bila, niti ni vključena.

2. V dosedanjih kontaktih z Ministrstvom za notranje zadeve, kakor tudi z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, smo dobili njihove odgovore iz katerih izhaja, da urejanje navedene problematike ne vežejo več na Gornjo Radgono.”