Občina Dobrovnik je postala “polnoletna”

Na prireditvi ob občinskem prazniku, ki je potekala v nedeljo 18.12.2016, sta zbrane nagovorila župan Marjan Kardinar in Ana Car, predsednica Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Dobrovnik.
FOTO: Občina Dobrovnik

FOTO: Občina Dobrovnik

Slavnosti govornik predsednik državnega zbora, dr. Milan Brglez je v svojem govoru poudaril sposobnost složnega sobivanja v občini, kar je v današnjih časih, ko smo vse prepogosto priča nestrpnosti, nesprejemanju in zavračanju, še toliko bolj občudovanja vredna in pohvalna. Kot je povedal, je Občina Dobrovnik realizirala  veliko dobrih in pomembnih razvojnih projektov, investirala v ključne javne objekte, komunalno infrastrukturo in informacijsko tehnologijo. Geografsko gledano majhna občina je z vidika odprtosti in širine izjemno velika ter da se lahko pohvali ne le z dvojezičnostjo, temveč tudi s složnim in strpnim sobivanjem občank in občanov, Slovencev, Madžarov in Romov.

FOTO: Občina Dobrovnik

FOTO: Občina Dobrovnik

V kulturnem programu so sodelovali učenci DOŠ Dobrovnik in pevci Dobronaki Nótázók. Plaketo Občine Dobrovnik so prejeli: Tomaž Benkovič, Franc Koša in Strelsko društvo JEZERO Dobrovnik. Županovo priznanje so prejele pionirke Strelskega društva Jezero Dobrovnik in Društvo vinogradnikov Dobrovnik ob 20-letnici delovanja.