Saubermacher – Komunala že četrtič prejemnik Nagrade HORUS

Razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus, s katero želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti, je bil letos objavljen že osmič.  Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2016 podeljujeta IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji, zlasti Združenjem delodajalcev Slovenije, Združenjem Manager, Štajersko gospodarsko zbornico in CNVOS – Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij ter drugimi, sofinancirajo pa jo prijavitelji, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Urad RS za mladino in Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani.
FOTO: Saubermacher-Komunala

FOTO: Saubermacher – Komunala

V podjetju Saubermacher – Komunala so se v letu 2016 na razpis za Nagrado Horus 2016 v kategoriji majhnih podjetij prijavili že četrtič, pa ne toliko zaradi nagrade same, kakor zaradi dejstva, da vsaj enkrat letno naredijo temeljito inventuro tega, kaj in kako so delali na različnih področjih družbene odgovornosti ter ugotovijo vrzeli, šibke točke in najdejo priložnosti za izboljšave. Z odločitvijo za prijavo na razpis sami sebe »prisilijo«, da se tega lotijo sistematično in samoocenjevanja ne prelagajo na takrat, ko bo čas.

Letos so se kategorije za prijavo nekoliko spremenile. Dosedanja nagrada se je preimenovala v nagrado za strateško celovitost pravne osebe, za katero so se potegovali tudi sami, dodani pa sta bili novi kategoriji Priznanje za Projekt in Priznanje Press. Druge kategorije so ostale nespremenjene.

Zmagovalci razpisa so bili izbrani v drugem krogu ocenjevanja in ponosni so, da je Nagrada Horus 2016 za strateško celovitost pravne osebe v kategoriji majhnih podjetij že četrtič zapored pripadla njihovemu podjetju. Ostali zmagovalci nagrade za strateško celovitost pravne osebe so: AJPES – Agencija Republike  Slovenije  za  javnopravne  evidence  in  storitve (kategorija zavodi in druge organizacije), IDentiks  kartični  sistemi  d.o.o. (kategorija mikro podjetja), SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. (kategorija srednje velika podjetja). Med finalisti v kategoriji srednje velikih podjetij je bil tudi DOSOR – Dom starejših občanov Radenci, s katerim prav zaradi srečanja na podelitvi Nagrad Horus 2014 zelo aktivno sodelujejo na področju korporativnega prostovoljstva. Zmaga se je njihovim prijateljem le za las izmuznila. Iskreno čestitajo vsem nagrajencem in finalistom, saj je vsak izmed njih naredil velik korak že s prijavo na razpis.

FOTO: Saubermacher-Komunala

FOTO: Saubermacher – Komunala

Je pa letos prvič bila podeljena tudi platinasta nagrada Horus 2016, ki jo je za posebne  zasluge  pri  nastanku  in  razvoju  te  nagrade  ter  dolgoletnem  družbeno  odgovornem  delu  prejel  zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej.

V obrazložitev k njihovi nagradi so ocenjevalci zapisali: »Podjetje ima družbeno odgovornost globoko zasidrano v svojo organizacijsko kulturo, kar potrjuje tudi dolgoletna tradicija razvoja družbene odgovornosti tega podjetja. Pohvalno je povezovanje z drugimi podjetji v ožjem in širšem okolju in ponudba ugodnejših storitev skozi to sodelovanje (koriščenje ugodnosti pri drugih ponudnikih z identifikacijsko kartico). Med pomembnejšimi aktivnostmi podjetja so še lokalno in širše ozaveščanje o zmanjševanju okoljskega vpliva, promocija dobre poslovne prakse, ki priča o družbeno odgovornem delovanju podjetja, družbeni in poslovni zgled podjetja ter sinergijska vključenost v lokalno skupnost.

Čeprav so zmagovalec nagrade Horus postali že četrtič, jim ne pomeni nič manj kot prvič. Celo več: z njo sprejemajo še večjo odgovornost, da družbeno odgovornost razvijajo, z njo rastejo ter zanjo navdušijo tudi druge.